CBW/Keurmerk

Daniels traprenovatie, brengt de natuur bij u binnen !

Duurzaam en milieuvriendelijk

Na jarenlange ervaring in de verwerking van hout en houtproducten, heeft Daniels Traprenovatie er bewust voor gekozen om alleen nog met hoogwaardige en milieuvriendelijke materialen te werken. Daarom kunt u voor uw traprenovatie rekenen op de allerbeste kwaliteit en op duurzame, slijtvaste producten. Het gepatenteerde Daniels Traprenovatie systeem is daarom niet alleen zeer succesvol, maar ook een eerlijk product.

Daarnaast kiest Daniels Traprenovatie voor natuurlijke kleuren, dus al met al: Daniels Traprenovatie brengt de natuur bij u binnen !!

Keurmerken

Alle producten voldoen (voor zover mogelijk) aan nationale en internationale keurmerken zoals het FSC-keurmerk voor (hard)hout en Keurhout.

FSC (Forest Stewardship Council) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. De stichting FSC Nederland streeft naar het verhogen van het aandeel FSC-hout en -papier in Nederland.

Daniels Traprenovatie is CBW Erkend

 

Kopen bij CBW-erkende woonwinkels

Dit biedt veel voordelen, maar vooral meer zekerheid!

Dankzij de drie extra garanties die de CBW-erkende woonwinkel biedt, koopt u hier altijd veilig. De geldende algemene voorwaarden zijn in samenwerking met de Consumentenbond opgesteld. Koop dus zeker, koop CBW-erkend!

 

 

Hieronder staan de meest gestelde vragen over CBW-erkend. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met de CBW Consumentenlijn. Deze is op werkdagen van 9.00 uur  tot 11.00 uur te bereiken op telefoonnummer 030 6973107.
U kunt uw vraag ook via ons online informatie formulier stellen. Binnen twee dagen krijgt u dan per e-mail een antwoord op uw vraag.

 

1. Ik heb iets gekocht en een aanbetaling gedaan. In de tussentijd is de ondernemer failliet gegaan. Wat nu?
Als de winkel waar u uw aanschaf hebt gedaan, een CBW-erkende winkel is, bent u uw aanbetaling (met een maximum van 25% of 15%) niet kwijt. Bij een andere CBW-erkende winkel kunt u een nieuwe aankoop doen waarbij uw eerdere aanbetaling wordt verrekend.
Was de winkel niet aangesloten bij de CBW dan kunt u het beste contact opnemen met een rechtsbijstandverzekeraar, een bureau voor rechtshulp of de Consumentenbond (tel: 070-4454545).

2. Ik heb een klacht over een product maar de winkelier is inmiddels failliet. Wat kan ik nu doen?
Wanneer het bedrijf failliet is, vervalt ook de productgarantie. U zou nog kunnen proberen of de fabrikant iets voor u kan doen.

3. Hoe weet ik of een ondernemer is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen?
Op deze site kunt u nagaan welke winkels CBW-erkend zijn. Door in de zoekmachine de bedrijfsnaam als zoekterm in te vullen, kunt u achterhalen of de ondernemer CBW-erkend is. Wanneer u de winkel niet kan vinden kunt u voor de volledigheid bellen met de consumentenlijn, 030-6973107 (tussen 9.00 en 11.00 uur bereikbaar).

4. Ik wil een bepaald product kopen. Kunt u mij vertellen bij welke winkelier ik dat het beste kan doen?

Wij adviseren u om bij een CBW-erkende winkel te kopen omdat u daar garanties krijgt. Een uitgebreide toelichting over de voordelen hiervan vindt u onder de knop Veilig kopen. In de zoekmachine zit een mogelijkheid om een lijst te krijgen van CBW-erkende winkeliers die deze producten verkopen.

5. Ik heb een aankoop gedaan, maar wil deze ongedaan maken. Kan ik mijn aankoop annuleren?
Nee, koop is koop. Annuleren kan alleen in de volgende twee gevallen:
– Als de “Wet op de Colportage” van kracht is: Wanneer u iets aan de deur, via internet of via de tv koopt heeft u acht dagen bedenktijd, waarin u de koop kunt annuleren.
– Als de “Wet Bescherming Consumenten bij op Afstand Gesloten Overeenkomsten” van kracht is: Wanneer aan de totstandkoming van uw koop geen persoonlijk contact te pas kwam – bijvoorbeeld bij een koop via internet (bij een Nederlandse onderneming) – heeft u nog zeven dagen bedenktijd.
Annuleren van orders in andere gevallen kan alleen met medewerking van de ondernemer, die u dan zijn kosten in rekening kan brengen.

6. Mag een ondernemer mij kosten in rekening brengen als ik een koop wil annuleren?

Ja, de CBW-erkende winkelier mag 30% van de aankoopsom vragen. Als hij u heeft laten weten dat op- of aflevering kan plaatsvinden, kunnen de annuleringskosten tot 50% van de aankoopsom oplopen.

7. Kan ik korting krijgen als een product beschadigd is?
U moet de ondernemer eerst de gelegenheid geven het product te repareren. Pas wanneer dit niet mogelijk is en u wilt het product toch behouden, dan kan er onderhandeld worden over een korting. Hiervoor zijn geen standaardrichtlijnen.

8. Ik heb een probleem met een product dat ik bij een CBW-erkende winkel heb gekocht. Wat kan ik nu doen?
U moet eerst contact opnemen met de winkelier en proberen het probleem gezamenlijk op te lossen.
Als u er onderling niet uitkomt, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Wonen, een onafhankelijke instantie die een bindend advies uitbrengt in dergelijke situaties. Deze instantie biedt u ook de mogelijkheid om onder leiding van een gecertificeerde bemiddelaar tezamen met de ondernemer te zoeken naar een oplossing voor het geschil.

9. Kan ik bij de CBW ook een klacht over een ondernemer indienen?
Nee, u kunt uw belangen laten behartigen door de consumentenbond Consumentenbond (tel: 070-4454545), een rechtsbijstandverzekeraar, een bureau voor rechtshulp of, voor CBW-erkende winkels, bij de Geschillencommissie Wonen (tel: 070-310 5 310).

10. Wat is de Geschillencommissie Wonen?
De Geschillencommissie Wonen is een onafhankelijke instantie die o.a. een aantal deskundigen in dienst heeft die (indien nodig) de klacht ter plaatse bij de consument onderzoeken. De deskundige brengt een rapport uit en aan de hand daarvan volgt een uitspraak. Deze uitspraak is bindend. Dat wil zeggen dat zowel de ondernemer als de consument zich verplichten de beslissing uit het bindend advies na te komen.
Een klacht kan zowel door een consument als door een erkende winkel ingediend worden. De ondernemer kan alleen met toestemming van de klant een klacht indienen. Elke klacht moet schriftelijk gedeponeerd worden.

11. Wat is het adres van de Geschillencommissie Wonen?

Geschillencommissie Wonen, Postbus 90600, 2509 LP DEN HAAG
tel: 070-310 5310
fax: 070-365 8814
internet: www.geschillencommissie.nl

12. Zijn er kosten aan verbonden wanneer ik een klacht indien bij de Geschillencommissie Wonen? 
Ja, er moet klachtengeld worden betaald. Dit ontvangt u terug als u door de Geschillencommissie Wonen in het gelijk gesteld wordt.

13. Met de winkelier heb ik een levertijd afgesproken maar hij heeft zich hier niet aan gehouden. Wat kan ik hiertegen doen? 
Wanneer de levertijd wordt overschreden, dan krijgt de ondernemer in eerste instantie een nadere termijn om alsnog te leveren. Dit is maximaal een maand. Mocht de ondernemer uw bestelling dan nog niet afgeleverd hebben, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren of een schadevergoeding vragen. Er moet dan wel sprake zijn van financiele schade als gevolg van het uitblijven van de levering, bijvoorbeeld een uitgestelde verhuizing (extra huur) of de huur van een noodkeuken. De schade moet niet te voorkomen of te beperken zijn.

14. Kan ik bij uw vereniging ook advies krijgen? 
Nee, wij zijn een branchevereniging voor ondernemers. Wij geven geen adviezen aan consumenten, maar verwijzen alleen door naar de juiste instanties.

 

logo-keurmerken